Jim carry, Truman Show

唔知大家有冇睇過 Jim carry 的 Truman Show,這套雖然係一套笑片,但內裡所帶出既意思好廣泛.十分值得回味!
現在德國有一個電視節目已經有類似既形式.做左一年,已經係今年三月完.現在考慮再搞一個更長時間的.


Ref:


Truman Show village being built in Germany[Oct2004]
http://news.agendainc.com/mt-agenda/content/archives/2004/10/big_brother_vil.html

Big Brother Forever [22Oct2004]
http://news.scotsman.com/latest.cfm?id=3661164

1 則留言:

  1. 我睇過這齣戲呀,如果我發現呢個世界的穿崩影像既話,我都唔知好唔好笑呀~~
    有時我都會覺得呢個世界係有人睇住我,有好多野都係整定左咁,可能係睇過呢齣戲之後先會咁諗,有時想要的就唔會俾你住,你唔強求的時候先會俾機會你,係你面前出現,睇下有無心去做~~如果唔係主角都唔會去走出外面~

    回覆刪除

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...